Kwaliteit

Van den Berg Accountants en Belastingadviseurs hecht veel waarde aan een tevreden klantrelatie. Een kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening is dan ook van groot belang. Wij zijn lid van diverse beroepsorganisaties zoals het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) en het RB (Register Belastingadviseurs). Deze beroepsorganisaties geven richtlijnen uit om een betrouwbare beroepsuitoefening te bevorderen. Door middel van toetsingen zien zij erop toe dat deze beroepsuitoefening overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving.

Kortom, een waarborg voor u dat er kwaliteit geleverd wordt.