Non-profit organisaties

Als non-profit organisatie kunt u te maken krijgen met subsidies en subsidieverantwoordingen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor deze verklaringen kunt u bij Van den Berg Accountants en Belastingadviseurs terecht.

Het samenstellen van de jaarrekening van non-profitorganisaties kunt u eveneens aan ons toevertrouwen. Bovendien spelen er - ook bij organisaties zonder winstoogmerk- fiscale aandachtspunten waarover wij u graag van advies dienen.

Meer weten over één van onze diensten? Klik door op onderstaande link of bel (0341) 25 62 64 of loop eens bij ons binnen. Van harte welkom!

  •    Accountancy
  •    Administratieve diensten
  •    Fiscale aangiften
  •    Salarisverwerking
  •    Financieel advies
  •    SnelStart software